Детально про дисконтну програму

Участь у Дисконтній програмі, права та обов’язки учасників.

 • Учасниками дисконтної програми можуть бути особи, які досягли віку 18 років.
 • Власником дисконтної картки можуть бути тільки фізичні особи.
 • Фізична особа, яка виконала умови отримання дисконтної картки, щоб її отримати повинна заповнити анкету, в якій вказує свої персональні дані, і тоді отримує власну дисконтну картку. Заповнення Анкети учасника є обов'язковою умовою участі у програмі, а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних. Заповнена та підписана особою анкета засвідчує її згоду організаторові програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних, які вказані у цій анкеті, з метою персоніфікації особи як учасника програми «Дисконтна картка», у т. ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру, що проводяться в рамках зазначеної програми, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з учасником,передачі та отримання інформації. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами програми, обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи.
 • Одна особа може отримати лише одну дисконтну карту.
 • Дисконтна картка не потребує додаткової активації.
 • Дисконтна картка магазину не є банківською, платіжної чи кредитною.
 • Всі дисконтні карти дисконтної системи мають індивідуальні номери.
 • Дисконтна картка магазину надає її власнику право на отримання знижок на придбанні товари, якщо це не переоцінений товар і товар, що бере участь в акціях. Крім того, кожен власник дисконтної картки, якщо він не виявив відмову в анкеті на отримання дисконтної картки, може отримувати інформацію про знижки, спеціальні пропозиції, брати участь в акціях і розіграшах призів протягом всього терміну користування дисконтною карткою.
 • Термін дії дисконтної картки дисконтної програми - без обмежень.
 • Магазин має право в односторонньому порядку і на свій розсуд змінювати умови і порядок надання знижок. В цьому випадку вносяться зміни до цього положення, а також розміщується відповідна інформація в мережі магазинів «LIKEBYLOOK» і на сайті інтернет-магазину www.likebylook.com. Мережа магазинів «LIKEBYLOOK» залишає за собою право повністю припинити дію дисконтних карт в будь-який момент.
 • Мережа магазинів «LIKEBYLOOK» має право направляти повідомлення інформаційного та рекламного характеру на телефони та електронну адресу власника дисконтної карти, зазначені при реєстрації в анкеті, якщо в анкеті не виражена відмова.
 • Знижки по дисконтній карті не поширюються на товари зі спеціальними цінами, товари, що переоцінені та товари, що беруть участь в акції, якщо інше не передбачено умовами проведених акцій.
 • Дисконтна програма не поширюється на асортимент товарів представлений в інтернет-магазині «LIKEBYLOOK».

Умови отримання дисконтних карток та знижок

 • Дисконтна картка є накопичувальною і дає право її власнику при накопиченні певної суми на збільшення знижки в разі наступних покупок.
 • Дисконтна картка зі знижкою 3% видається покупцю за його бажанням, при разовій купівлі товару одним чеком на суму від 1500 (тисячу п’ятсот) грн, при цьому, дана сума не буде нарахована на дисконтну картку.
 • Знижка 5% надається покупцю покупцю при накопиченні загальної суми усіх покупок від 5000 (п’ять тисяч) грн.
 • Знижка 7% надається покупцю покупцю при накопиченні загальної суми усіх покупок від 7000 (сім тисяч) грн.
 • Знижка 10% надається покупцю покупцю при накопиченні загальної суми усіх покупок від 10000 (десять тисяч) грн.
 • Знижка не поширюється на першу покупку, на підставі якої вона видається.
 • Кожен власник картки в день свого народження та протягом наступних 6-ти календарних днів може отримати одноразову знижку 10% на покупку при пред’явленні паспорта. Дана знижка не сумується до суми знижки на картці.
 • У разі втрати, пошкодження карти, дисконтна картка відновлюється за умови правильного заповнення анкети. Для відновлення картки клієнту необхідно мати при собі документ, що підтверджує особу (паспорт, водійські права або інший офіційний документ). Втрачена картка блокується та видається нова зі збереженням попередньо накопиченої суми та знижки.
 • Дисконтна картка є підтвердженням права пред'явника даної карти вимагати знижку, з одного боку, і обов'язки магазину протягом терміну дії карти надати власникові картки знижку, яка дорівнює номіналу даної карти, при придбанні ним послуг з асортименту і за цінами, представленим в місці реалізації послуг, що надаються на день укладення договору роздрібної купівлі-продажу, з іншого боку.
 • Знижка за дисконтною карткою починає діяти наступного дня після її отримання.

Правила надання знижок

 • У випадку, якщо у персоналу магазину «LIKEBYLOOK» виникнуть підстави вважати, що надана власником дисконтної картки при реєстрації інформація неточна або недостовірна, або, що власник дисконтної карти діє на шкоду іншим користувачам, або мережі магазинів «LIKEBYLOOK», або третім особам, або несумлінно користується наданими за дисконтною карткою правами, картка може бути заблокована.
 • Під час проведення акцій, при яких клієнтові надається знижка вище, ніж відповідна його картці, знижка по дисконтрій картці не застосовується.
 • Незнання даних правил не є підставою для пред'явлення будь-яких претензій з боку власників дисконтних карток.
 • У разі повернення товару і виплати магазином «LIKEBYLOOK» відповідної суми грошей за цей товар, придбаний з використанням дисконтної карти, ця сума буде вирахувана з акумульованої суми покупок з наступною зміною рівня знижки, якщо це необхідно.
 • Для отримання знижки необхідно пред’являється дисконтну картку перед здійсненням кожної покупки — тільки таким чином можливо отримати знижку та накопичити суму на картку власника. У разі відсутності картки покупка не реєструється.
 • Знижки не поширюються на купівлю подарункових сертифікатів.
 • Якщо покупець є власником дисконтної картки, при використанні подарункового сертифікату, знижка цю покупку не надається, сума не накопичується для подальшого збільшення знижки.

Поводження з персональними даними учасників

 • Магазин «LIKEBYLOOK» зобов'язаний безоплатно надати власнику дисконтної картки або його законному представнику можливість ознайомлення з анкетою (персональними даними), що відносяться до відповідного власника, а також внести в них необхідні зміни, знищити або блокувати відповідні персональні дані при наданні власником дисконтної картки або його законним представником відомостей, що підтверджують, що персональні дані, які відносяться до відповідного власника дисконтної картки і обробку яких здійснює мережа магазинів «LIKEBYLOOK», не є повними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки.
 • Доступ до своїх персональних даних надається власнику дисконтної картки або його законному представнику мережі магазинів «LIKEBYLOOK» при зверненні або при отриманні запиту власника дисконтної карти або його законного представника. Запит повинен містити номер основного документа, що посвідчує особу власника дисконтної карти або його законного представника, відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав і власноручний підпис власника дисконтної карти або його законного представника.
 • Інформація, що отримується мережею магазинів «LIKEBYLOOK» з анкет, використовується з дотриманням ЗУ "Про захист персональних даних", в тому числі, використовується виключно для виконання договору роздрібної купівлі-продажу (наприклад, для ідентифікації клієнта при наданні йому знижки за дисконтною карткою або для відновлення втраченої картки зі збереженням накопичень) і укладення нових договорів з суб'єктом персональних даних (пропозиції укласти договір купівлі-продажу послуг), а також для інформування власників дисконтних карт про пропозиції, нові програми, що проводяться мережею магазинів «LIKEBYLOOK».
 • Підписуючи анкету, кожен покупець тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації мережею магазинів «LIKEBYLOOK» в маркетингових і / або рекламних цілях, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам).
 • У разі зазначення неправдивих (неточних, неправдивих) відомостей про себе в анкеті, а також при несвоєчасній зміні застарілих відомостей власник дисконтної карти самостійно несе ризик будь-яких негативних наслідків, пов'язаних з такими неправильними відомостями.

Відповідальність

 • У разі настання форс-мажорних обставин (в тому числі, технічний збій, втрати бази даних в силу об'єктивних обставин) і ненадання в зв'язку з цим знижок за дисконтними картками, магазин «LIKEBYLOOK» звільняється від відповідальності.

+38 (067) 37 36 412

Зручна комунікація

Відправимо сьогодні

Безкоштовна доставка